Bestuur & ANBI

Het bestuur van stichting KIDS bestaat uit de volgende personen:

Naam           Clements, Arend
Titel              Voorzitter

Naam           Janse, Thomas
Titel              Penningmeester

Naam           El Garmouhi, Abdelkhalek
Titel              Bestuurslid Onderhoud

Het bestuur van stichting KIDS krijgt geen vergoeding voor haar werk, met uitzondering van reiskostenvergoeding, indien nodig.

 

Voor het verkrijgen en behouden van de ANBI-status, dient stichting KIDS een aantal dingen online te publiceren:

De financiële jaarrekening:

Jaarrekening 2022

Het sociaal jaarverslag:

Jaarverslag 2022

Gegevens over Bestuur, Raad van Toezicht en Vertrouwenspersoon:

Gegevens Bestuur

Statuten van de stichting:

Statuten stichting KIDS

Beleidsplan van de stichting:

Beleidsplan 2024-2027

In het beleidsplan vindt u onder andere onze doelstellingen voor de komende jaren.