Huisregels

We gaan met respect met elkaar om.
We spreken elkaar aan als dat nodig of gewenst is en doen dat op correcte wijze.
Kinderen spelen en dat er conflicten ontstaan kan onderdeel zijn van het spel. We hebben geleerd dat kinderen dat vaak onderling oplossen. Wordt geen deel van een ruzie tussen kinderen, maar geef tips om deze op te lossen.
Op de speeltuin zijn toezichthouders aanwezig. Wij zijn, samen met u, verantwoordelijk voor een goede sfeer en hoe er wordt gespeeld op de speeltuin. Toezichthouders zijn te herkennen aan de speeltuinhesjes.Gebruik speeltoestellen waarvoor ze gemaakt zijn.
We schreeuwen niet tegen elkaar, maken geen ruzie in het openbaar (zoek een rustige plek) en dreigen of bedreigen elkaar zeker niet.
Op de speeltuin mag niet worden gerookt. Soft- en harddrugs zijn niet toegestaan. Wapens en daarop gelijkende voorwerpen zijn niet toegestaan.
Alcohol is niet toegestaan op de speeltuin. (er is een gesprek gaande over een beperkt aantal mogelijkheden, bijvoorbeeld ten behoeve van ouderen)
Houdt met ons het terrein schoon (er zijn vuilnisbakken) en we houden samen de toiletten netjes.
Gebruik de plaatsen die aangegeven zijn om uw fiets te stallen.
Bij de meeste speeltuinen zijn geen (voldoende) parkeerplaatsen aanwezig. U mag laden en lossen bij de speeltuin als dat aan de orde is. U mag als oudere of als ouder/verzorger van een gehandicapt kind tot de ingang van de speeltuin rijden. Parkeer daarna op de aanwezige plaatsen in de omgeving. Handhaving en/of de politie zien hier op toe.
Als u iets wilt weten, of niet weet, vraag het aan de aanwezige medewerkers van de speeltuin.
Er kunnen altijd dingen mis of fout gaan. Probeer dat eerst op te lossen door op de speeltuin met elkaar in gesprek te gaan. Mocht u onvoldoende gehoor vinden, dan kunt u zich tot stichting KIDS wenden. Doe dit bij voorkeur per email.
De speeltuinen verschillen, het kan zijn dat er op een speeltuin aanvullende regels zijn.

 

VOG

Iedere medewerker op een van onze speeltuinen dient in het bezit te zijn van een (geldige) Verklaring Omtrent Gedrag. Deze verklaring kan gratis worden verzorgd via stichting KIDS.

Samenwerken

De basis van succes voor een speeltuin is samenwerken. Samenwerken omdat we dat willen.

Er zijn medewerkers die al jaren een bijdrage leveren aan een speeltuin. Zij kennen het verschijnsel: een ander weet het beter, de beste stuurlui staan aan wal. Nieuwkomers, met veel energie en ideeën, worden als bedreigend ervaren. Nieuwkomers voelen zich daardoor niet snel geaccepteerd.

Toch is het de kunst om elkaar te vinden, elkaar de ruimte te geven om iets nieuws, iets anders te beginnen. Ook moet het mogelijk zijn om zaken die elkaar niet bijten, naast elkaar mogelijk te maken.

De diversiteit van een buurt is een kans! (zie onze vacatures)