Huisregels

We gaan met respect met elkaar om

We spreken elkaar elkaar aan als dat nodig, gewenst is en doen dat op een correcte wijze

Kinderen spelen, deel van het spel kan zijn, dat er conflicten ontstaan. We hebben geleerd dat kinderen dat vaak onderling oplossen. Wordt geen deel van een ruzie tussen kinderen, geef tips om deze op te lossen

Op de speeltuin zijn toezichthouders aanwezig. Wij zijn, met u, verantwoordelijk voor een goede sfeer en hoe er wordt gespeeld op de speeltuin. Toezichthouders zijn te herkennen aan de speeltuinhesjes

Gebruik speeltoestellen waarvoor ze gemaakt zijn

We schreeuwen niet tegen elkaar, maken geen ruzie in het openbaar (zoek een rustige plek), dreigen en bedreigen elkaar niet

Op de speeltuin mag niet worden gerookt, ook soft en hard drugs zijn niet toegestaan. Wapens en daarop gelijkende voorwerpen zijn niet toegestaan

Alcohol is niet toegestaan op de speeltuin (er is een gesprek gaande over een beperkt aantal mogelijkheden bijvoorbeeld ten behoeve van ouderen)

Houdt met ons het terrein schoon (er zijn vuilnisbakken) en we houden samen de toiletten netjes.

Gebruik de plaatsen die aangegeven zijn om uw fiets te stallen.

Bij de meeste speeltuinen zijn geen parkeerplaatsen (voldoende) aanwezig. U mag laden en lossen bij de speeltuin als dat aan de orde is. U mag als oudere of als ouder/verzorger van een gehandicapt kind tot de ingang van de speeltuin rijden. Parkeer daarna op de aanwezige plaatsen in de omgeving. Handhaving/de politie ziet hier op toe

Als u iets wil weten, niet weet, vraag het aan de aanwezige medewerkers van de speeltuin

Er kunnen dingen mis, fout gaan. Probeer dat eerst op te lossen door op de speeltuin in gesprek te gaan. Mocht u onvoldoende gehoor vinden kan u zich tot SIJS wenden. Bij voorkeur per mail.

De speeltuinen verschillen, het kan zijn dat er op een speeltuin aanvullende regels zijn.

VOG

Iedere medewerker op 1 van onze speeltuinen dient in het bezit te zijn van een (geldige) Verklaring Omtrent Gedrag. Deze verklaring kan gratis worden verzorgd via Stichting SIJS.

Samenwerken

De basis van succes voor een speeltuin is samenwerken. Samenwerken omdat we dat willen.

Er zij medewerkers die al jaren een bijdrage leveren aan een speeltuin. Zij kennen het verschijnsel: een ander weet het beter, de beste stuurlui staan aan wal. Nieuwkomers, met veel energie en idee├źn worden als bedreigend ervaren. Nieuwkomers voelen zich snel niet geaccepteerd.

Toch is het de kunst om elkaar te vinden, elkaar de ruimte te geven om iets nieuws, anders te beginnen. Ook moet het mogelijk zijn dat zaken die elkaar niet bijten, naast elkaar, mogelijk te maken.

De diversiteit van een buurt is een kans (zie onze vacatures)