Privacybeleid

Stichting KIDS privacyverklaring

Stichting KIDS vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnementhouders, donateurs, medewerkers en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting KIDS comitteert zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting KIDS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van stichting KIDS en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan stichting KIDS verstrekt. Stichting KIDS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom stichting KIDS gegevens nodig heeft

Stichting KIDS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen, indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan stichting KIDS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang stichting KIDS gegevens bewaart

Stichting KIDS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Stichting KIDS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Stichting KIDS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting KIDS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Stichting KIDS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van stichting KIDS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan stichting KIDS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stichting KIDS heeft hier geen invloed op.

Stichting KIDS heeft Google geen toestemming gegeven om via stichting KIDS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens zien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de heer mr. J. Groenewegen, van Groenewegen Juristen & Mediators, via het e-mailadres info@speeltuin.info. De heer mr. J. Groenewegen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Stichting KIDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van stichting KIDS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door stichting KIDS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Groenewegen Juristen & Mediators, via info@speeltuin.info.

Stichting KIDS is als volgt te bereiken:

Postadres: Sportlaan 77, 3078 WR Rotterdam
Vestigingsadres: idem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57524874
Telefoon: 010-6690740
E-mailadres: info@speeltuin.info