PrivacyPolicy

Stichting SIJS privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting SIJS vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar abonnementhouders, donateurs, medewerkers en belangstellenden van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting SIJS houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de geldende privacywetgeving.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

STICHTING SIJS kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van STICHTING SIJS, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website
aan STICHTING SIJS verstrekt. STICHTING SIJS kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres- Uw IP-adres

WAAROM STICHTING SIJS GEGEVENS NODIG HEEFT

STICHTING SIJS verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u
daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan STICHTING SIJS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met
u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG STICHTING SIJS GEGEVENS BEWAART

STICHTING SIJS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien
er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
STICHTING SIJS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Stichting SIJS privacyverklaring.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van STICHTING SIJS worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres
van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STICHTING SIJS
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

STICHTING SIJS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken
en hoe effectief de Adwords-advertenties van STICHTING SIJS bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor
meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de
Website aan STICHTING SIJS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. STICHTING SIJS heeft hier geen
invloed op.

STICHTING SIJS heeft Google geen toestemming gegeven om via STICHTING SIJS verkregen Analyticsinformatie
te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek
tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de heer mr. J. Groenewegen van Groenewegen Juristen &
Mediators, sijs@speeltuin.info De heer mr. J. Groenewegen zal zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

STICHTING SIJS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
Stichting SIJS privacyverklaring
te gaan. De website van STICHTING SIJS maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen
dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STICHTING SIJS verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Groenewegen Juristen & Mediators op via
sijs@speeltuin.info  STICHTING SIJS is een website van de stichting zelf. STICHTING SIJS
is als volgt te bereiken:


Postadres: Sportlaan 77, 3078 WR Rotterdam
Vestigingsadres: idem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57524874
Telefoon: 010 820 8100
E-mailadres: sijs@speeltuin.info

Privacy Policy