Zaalverhuur

Bewonersinitiatieven

Op basis van afspraken met de gebiedscommissie (voorheen deelgemeente) kan een speeltuingebouw gratis beschikbaar gesteld worden voor bewonersinitiatieven, zeker als deze zijn gericht op kinderen.

Hetzelfde geldt voor bewonersinitiatieven die zich richten op volwassenen en ouderen.

Een zaal kan ook worden gehuurd, tegen sociale tarieven; deze variëren van € 25,00 tot 50,00 per activiteit, per uur.

In overleg is hier een variant op gemaakt: buurtgroepen kunnen tegen betaling van 1 euro, per persoon, toegang krijgen tot het speeltuingebouw. Als aanvullende optie wordt daarbij aangeboden dat zij een abonnement nemen waardoor 1 jaar gratis toegang mogelijk wordt tot de speeltuin.

Van deze groepen wordt verwacht dat zij consumpties afnemen van de speeltuin tegen de geldende tarieven.

Familiefeesten

Speeltuinen verhuren optioneel het gebouw ten behoeve van kinderfeesten. De mogelijkheden hangen nauw samen met de oppervlakte van de zaal. Bij deze gelegenheden mag geen alcohol worden aangeboden (ook niet stiekem). Er mogen geen bands of live muziek worden betrokken bij de feesten. De speeltuin bepaalt de sterkte van de muziek om te voorkomen dat er sprake kan zijn van geluidsoverlast. Speeltuinen dienen zich te houden aan de wettelijke normen. De kosten zijn € 50,00 per uur. De speeltuin verzorgt toezicht tijdens een verhuring.

Op het moment dat een zaal wordt gereserveerd dient u € 100,00 aan reserveringskosten te betalen. Alleen in bijzondere situaties mag u deze terugverwachten, bij een eventuele annulering.

Kinderopvang

De speeltuinen Reijeroord, Kreekhuizen en Varkenoord verhuren aan kinderopvangorganisaties. Het uitgangspunt is telkens dat dit niet ten kostte kan of mag gaan van de mogelijkheden voor de speeltuinen en de kinderen. Hierbij worden marktconforme prijzen gerekend.