Voorzieningen voor Mindervaliden

Toegankelijkheid van onze speeltuinen

Stichting KIDS en de 7 aangesloten speeltuinen streven er naar dat speeltuinen ook voor kinderen met een beperking een goede en leuke speelplek zijn. Wij steunen de inzet van de nieuwe minister van Gehandicaptenzaken, om steeds meer speeltuinen toegankelijk te maken voor kinderen en/of ouders/begeleiders met een beperking.

Speeltuin Reijeroord

Speeltuin Reijeroord is door het Gehandicapte Kind (voorheen de NSGK), beoordeeld op de geschiktheid en toegankelijkheid van deze speeltuin. Sinds enige jaren mag deze speeltuin dan ook genoemd worden als een speeltuin geschikt voor kinderen met een beperking.

Speeltuin Pascal

Bij de herinrichting van Speeltuin Pascal (naar aanleiding van onderhoud) is ook zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan eisen om kinderen met een beperking mogelijkheden te bieden om te spelen. Er is nog geen aangepast toilet aanwezig, houd hier rekening mee.

Aangepaste toiletten

Op de speeltuinen Reijeroord, Varkenoord en bouwspeeltuin Maeterlinck zijn aangepaste toiletten aanwezig.

Parkeren

De speeltuinen Kreekhuizen, Smeetsland, IJsselmonde en bouwspeeltuin Maeterlinck kunnen per auto dicht worden benaderd. Bij Kreekhuizen (achterzijde aan de Olympiaweg), Smeetsland en bouwspeeltuin Maeterlinck kan vaak in de nabijheid van de ingang worden geparkeerd. De speeltuinen Reijeroord en Pascal liggen verder van een weg, deze zijn via een voetpad/fietspad te benaderen. Auto’s (ten behoeve van kinderen met een beperking) kunnen oprijden tot aan de ingang. In alle gevallen wordt gevraagd de auto’s, tijdens het spelen van de kinderen, te parkeren op een daarvoor aangewezen parkeerplaats.

Vrijwilligerswerk

We bieden op speeltuinen ook mogelijkheden aan mensen met een beperking om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Daarvoor kunt u contact opnemen met vrijwilligerszaken van onze organisatie: vz@speeltuin.info. Wij werken bijvoorbeeld met (een) zorginstelling(en) samen om mensen met een beperking meer mogelijkheden te bieden om als vrijwilliger werkzaam te zijn.

Toekomstige aanpassingen

Het toegankelijker maken van onze speeltuinen zal ook in de toekomst een aandachtspunt blijven. Telkens als er (groot) onderhoud gepleegd moet worden, zal daarbij rekening worden gehouden met kinderen/personen met een beperking, om zo uiteindelijk te zorgen dat al onze speeltuinen toegankelijk zijn voor iedereen.