Algemeen

Registratie bezoekers speeltuin vanaf 13 jaar

Onze speeltuinen zullen vanaf maandag 10 augustus alle bezoekers van 13 jaar en ouder (dat zijn dus de ouders/begeleiders) vragen om contactgegevens op te geven (naam en telefoonnummer). Wij zijn hiertoe verplicht, maar wij hebben vorige week zelf meegemaakt hoe lastig het is als je geen gegevens hebt van bezoekers, als een van de vrijwilligers of bezoekers misschien besmet is.

Met uw contactgegevens kan er contact met u worden opgenomen als later blijkt dat er een (mogelijk) besmet persoon aanwezig was op de dag van uw bezoek. Deze gegevens worden maximaal 4 weken bewaard (mogelijk dat de gemeentelijke overheid nog aanvullende afspraken maakt). Deze worden bewaard op een afgesloten plaats en na 4 weken vernietigd.

Het bestuur van SIJS/de speeltuinen