Dagkaartjes & Abonnementen

Aangepaste Prijzen:

Zolang de huidige situatie voortduurt geldt er een aangepast tarief voor dagkaartjes.

Dagkaartje (alleen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar*) € 0,50

Abonnementhouders bezoeken de speeltuinen gratis, zoals normaal. Tarieven van abonnementen vindt u onderstaand, bij onze normale tarieven. Wij vragen van volwassenen geen entree, zij zijn met ons verantwoordelijk voor het goede verloop van de gang van zaken op de speeltuin.

Voorlopig is er geen verhuur mogelijk van de speeltuingebouwen.

* Bouwspeeltuin Maeterlinck hanteert als leeftijdsgrens 15 jaar.

 

 

Normaal gesproken zijn dit onze prijzen:

Entree

Dagkaartje (alleen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar*) € 1,00

De onder genoemde prijzen zijn per jaar:
Gezin’s Abonnement € 25,50
Gastouder Abonnement € 51,00
Kinderopvang Abonnement per locatie € 51,00
School Abonnement € 102,00
Jaar Hut € 11,00

Een abonnement geeft 1 jaar gratis toegang tot de aangesloten speeltuinen.

De pas word de 1e keer per jaar gratis verstrekt, bij verlies rekenen wij 5 euro administratie kosten voor een nieuwe pas.

Wij vragen van volwassenen geen entree, zij zijn met ons verantwoordelijk voor het goede verloop van de gang van zaken op de speeltuin.

* Bouwtuin Maeterlinck hanteert als leeftijdsgrens 15 jaar.

Activiteiten

Kinderen die geen abonnement hebben kunnen een dagkaartje kopen en dan deelnemen aan een activiteit.

Voor “dure activiteiten” kan een speeltuin een aanvullende bijdrage vragen (ook aan abonneehouders).

Het huttenbouwen op bouwtuin Maeterlinck kost, naast de entree, 1 euro extra.

Verhuringen

Op basis van afspraken met de gebiedscommissie (voorheen deelgemeente) kan een speeltuingebouw gratis beschikbaar gesteld worden voor bewonersinitiatieven, zeker als deze zijn gericht op kinderen.

Hetzelfde geldt voor bewonersinitiatieven die zich richten op volwassenen en ouderen.

Een zaal kan worden gehuurd tegen sociale tarieven deze variëren van € 12,50 tot 25,00 per activiteit per uur.

In overleg is hier een variant op gemaakt: buurtgroepen kunnen tegen betaling van 1 euro, per persoon, toegang krijgen tot het speeltuingebouw. Als aanvullende optie wordt daarbij aangeboden dat zij een abonnement nemen waardoor 1 jaar gratis toegang mogelijk wordt tot de speeltuin.

Van deze groepen wordt verwacht dat zij consumpties afnemen van de speeltuin tegen de geldende tarieven.

Speeltuinen verhuren optioneel het gebouw ten behoeve van familiefeesten. De mogelijkheden hangen nauw samen met de oppervlakte van de zaal. Bij deze gelegenheden mag geen alcohol worden aangeboden (ook niet stiekem). Er mogen geen bands/live muziek worden betrokken bij de feesten. De speeltuin bepaalt de sterkte van de muziek om te voorkomen dat er sprake kan zijn van geluidsoverlast. Speeltuinen dienen zich te houden aan de wettelijke normen. De kosten zijn € 50,00 per uur. De speeltuin verzorgt toezicht tijdens een verhuring.

Op het moment dat een zaal wordt gereserveerd dient u € 50,00 aan reserveringskosten te betalen. Alleen in bijzondere situaties mag u deze terugverwachten, bij een eventuele annulering.

De speeltuinen Reijeroord, Kreekhuizen en Varkenoord verhuren aan kinderopvangorganisaties. Het uitgangspunt is telkens dat dit niet ten kostte kan/mag gaan van de mogelijkheden voor de speeltuinen en de kinderen. Hierbij worden marktconforme prijzen gerekend.